Facebook chính thức chặn tính năng tìm kiếm người dùng bằng số điện thoại và email

Blog